Buhalterinė apskaita

Atliekame darbus, susijusius su buhalterine apskaita:
 • Vykdome buhalterinę apskaitą
 • Rengiame finansines ataskaitas
 • Teikiame finansines ataskaitas juridinių asmenų registrų centrui
 • Parengiame mokesčių deklaracijas
 • Teikiame mokesčių deklaracijas atitinkamoms institucijoms
 • Vykdome buhalterinės apskaitos priežiūrą
 • Organizuojame apskaitos tarnybos darbą

Finansinė analizė

Atliekame įmonės finansinės būklės ir finansinės veiklos analizę ir vertinimą:
 • Išskiriame jūsų verslui būdingus rodiklius
 • Periodiškai paskaičiuojame ir apžvelgiame
 • Teikiame ataskaitas klientui

Finansinės konsultacijos

Padedame klientams spręsti klausimus šiose srityse:
 • Įmonės teisinės formos pasirinkimas
 • Įmonės steigimas
 • Įmonės vidaus kontrolė
 • Įmonės buhalterinė apskaita
 • Mokesčiai